Yleistä tietoa UB Rahoituksen verkkopalvelun turvallisuudesta

Verkkopalvelu käytetään salatulla yhteydellä. Kaikki merkittävät toimenpiteet palvelua käytettäessä varmennetaan joko tekstiviestinä käyttäjälle lähetettävällä kertaluonteisella salasanalla, pankkitunnuksilla tai EU-direktiivin mukaisella sähköisellä allekirjoituksella.

Palvelussa käytettävien sähköisten allekirjoitusten teknisestä toteutuksesta vastaa Pohjoismaiden johtava sähköisten allekirjoitusten toteuttaja Signicat Oy.

Finanssivalvonnan rekisteröimä

UB Rahoituksesta tuli 30.8.2017 ensimmäinen Finanssivalvonnan rekisteröimä lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjä Suomessa. Finanssivalvonta myönsi UB Rahoitus Oy:lle jo aiemmin elokuussa 2018 maksupalvelurekisteröinnin.

Rekisteröintien tarkoituksena on taata sekä sijoittajaturva että lainanhakijan oikeudet. Näiden lisäksi tarkoitus on helpottaa tuotteiden keskinäistä vertailua sekä sijoittajien että lainanhakijoiden näkökulmasta. Rekisteröinnit edellyttävät sekä joukkorahoituslain sekä Finanssivalvonnan antamien ohjeistusten noudattamista.

Finanssivalvonta vastaa Suomessa joukkorahoitusta koskevien rekisteröintien käsittelystä ja valvoo joukkorahoituslain noudattamista. Sekä maksupalvelurekisteröinti että rekisteröinti lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäksi edellyttävät muun muassa tiukkojen tietoturva-normien noudattamista sekä asiakastietojen että rahaliikenteen osalta.