1. Yleistä

  UB Rahoitus Oy pyytää käyttäjää tutustumaan huolellisesti alla oleviin asiakasvarojen säilyttämistä ja käsittelyä koskeviin seikkoihin.

  UB Rahoitus Oy ylläpitää ja tarjoaa lainanantajille verkkopalvelua, jossa lainanhakijat voivat hakea lainaa lainanantajilta ja lainanantajat voivat myöntää lainoja lainanhakijoille. Lainanantajan ja lainanottajan väliseen lainasopimukseen tai laina-automaattoripalveluun liittyvät rahavirrat samoin kuin lainanantajan ja lainanottajan tai lainanhakijan välinen yhteydenpito sekä muut kyseisiin yrityslainoihin liittyvät palvelut hoidetaan UB Rahoitus Oy:n toimesta sen ylläpitämän palvelualustan kautta. Yrityslainapalveluun liittyvät eri asiakirjat ja Internet-sivut voivat sisältää alla lueteltavien seikkojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

  UB Rahoitus Oy varaa oikeuden muuttaa tai täydentää asiakasvarojen säilyttämistä ja käsittelyä koskevia seikkoja. Mahdollisista muutoksista tai täydennyksistä ilmoitetaan UB Rahoitus Oy:n Internet-sivuilla

 2. Asiakkaiden rahavarat

  UB Rahoitus Oy säilyttää asiakkaidensa asiakasvaroja hallinnoimillaan kotimaisten talletuspankkien ja luottolaitosten asiakasvaratileillä. UB Rahoitus Oy:n käyttämät talletuspankit ja luottolaitokset ovat kaikki julkisen valvonnan alaisia ja niillä on oikeus talletusten vastaanottamiseen. Asiakasvaratilit ovat talletuspankeissa ja luottolaitoksissa eroteltu UB Rahoitus Oy:n omista varoista nimeämällä tilit asiakasvaratileiksi. UB Rahoitus Oy kertoo asiakkaalle pyydettäessä, missä talletuspankissa tai luottolaitoksessa asiakasvaratili on.

  Asiakasvaroilla tarkoitetaan: (i) lainapalvelusopimuksen mukaisia lainavaroja, palautuneita varoja, tuottoja, sijoitettuja varoja ja/tai UB Rahoitus Oy:n kolmansilta osapuolilta vastaanottamia ja yrityslainoihin liittyviä varoja; (ii) lainasopimuksen mukaisia maksueriä; ja (iii) laina-automaattoripalvelun mukaisia allokointivaroja.

  UB Rahoitus Oy säilyttää asiakasvarat erillään UB Rahoitus Oy:n omista rahavaroista. UB Rahoitus Oy:n tarjoaman palvelun asiakashallinta-, kirjanpito- ja muut seurantajärjestelmät varmistavat, että asiakasvaroja ja UB Rahoitus Oy:n omia rahavaroja voidaan luotettavasti ja jatkuvasti seurata sekä kokonaisuutena että erikseen kunkin asiakkaan osalta. UB Rahoitus Oy pitää yllä asiakashallinta- ja seurantajärjestelmää, jossa asiakkaan antamat tai ottamat yrityslainat sekä yrityslainoihin liittyvät asiakasvarat kirjataan ja jaetaan UB Rahoituksen ylläpitämään järjestelmään. UB Rahoitus Oy:n ylläpitämät järjestelmät täsmäytetään asiakasvaratilien tilitietoihin jokaisena päivänä, jolloin talletuspankit ja luottolaitokset ovat Suomessa auki. Asiakaskohtaiset tilitiedot ja saldot päivitetään UB Rahoitus Oy:n järjestelmään, josta asiakkaat voivat seurata tilitietojansa ja saldojansa.

  UB Rahoitus Oy:llä on oikeus veloittaa asiakasvaratililtä omat palkkionsa ja muut UB Rahoitus Oy:lle kuuluvat suoritukset asiakkaan kanssa erikseen kirjallisesti sovitun mukaisesti.

 3. Valvonta

  UB Rahoitus Oy:n asiakasvarojen ja yhtiön omien rahavarojen säilytystä ja käsittelyä samoin kuin asiakasvarojen ja yhtiön omien rahavarojen erillisyyttä valvoo yhtiön toimiva johto, hallitus sekä tilintarkastaja.