Tiedote

Sijoittajasuojaa selkeytetään joukkorahoituslain uusilla asetuksilla

Valtiovarainministeriö on antanut 8.12.2016 asetukset liittyen joukkorahoituslain 11 momentissa tarkoitettuun joukkorahoituksen tiedonantovelvollisuuteen. Asetus astui voimaan 15.12.2016.

Joutsen Rahoitus Oy nuodattaa tiedonantovelvollisuutta ja tarjoaa 15.12.2016 alkaen kaikista markkinoille tulevista lainoista asetuksen vaatiman perustietoasiakaskirjan pdf-muodossa.

Perustietoasiakirja on asetuksen mukainen standardoitu asiakirja, josta näkyy kaikki keskeiset tiedot joukkorahoituksen saajasta, tarjottavasta lainasta ja sijoitukseen oleellisesti liittyvistä riskeistä.

Kaikkien joukkorahoitusta tarjoavien tahojen on asetuksen mukaan esitettävä joukkorahoituksen kohteen tiedot yhdenmukaisesti. Näin perustietoasiakirja helpottaa eri joukkorahoituskohteiden vertaamista keskenään.

Lisätietoa joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta saa valtiovarainministeriön sivuilta alla olevista linkeistä:

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sijoittajansuojaa-selkeytetaan-joukkorahoituksessa

http://vm.fi/documents/10623/2033991/Valtiovarainministeri%C3%B6n+asetus[…]