Tiedote

Finanssivalvonta rekisteröi Joutsen Rahoituksen virallisesti lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjäksi

Vuonna 2016 joukkorahoituksen tehdessä läpimurron varteenotettavaksi rahoitusmuodoksi yrityksille, myös lainsäädäntöä päätettiin uudistaa huomioimaan monipuolistunut rahoituskenttä. Uusi joukkorahoituslaki tuli voimaan 1.9.2016 ja Joutsen Rahoitus oli yksi kahdeksasta joukkorahoituslain mukaista rekisteröintiä hakeneestä yrityksestä.

30.8.2017 Finanssivalvonta rekisteröi Joutsen Rahoitus Oy:n Suomessa lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjäksi. Finanssivalvonta vastaa Suomessa joukkorahoitusta koskevien rekisteröintien käsittelystä ja valvoo joukkorahoituslain noudattamista. Aiemmin elokuussa, ennen joukkorahoitusrekisteröintiä, Finanssivalvonta myönsi Joutsen Rahoitus Oy:lle jo maksupalvelurekisteröinnin.

Rekisteröinnin tarkoituksena on taata sekä sijoittajaturva että lainanhakijan oikeudet. Näiden lisäksi tarkoitus on helpottaa tuotteiden keskinäistä vertailua sekä sijoittajien että lainanhakijoiden näkökulmasta. Rekisteröinti edellyttää sekä joukkorahoituslain sekä Finanssivalvonnan antamien ohjeistusten noudattamista.

Rekisteröinti edellyttää muun muassa Finanssivalvonnan hyväksymiä sopimuskäytäntöjä sekä sijoittajien että lainoitettavien yritysten kanssa, sijoittajan tiedonantovelvollisuuden noudattamista sekä tiukkojen tietoturva-normien noudattamista sekä asiakastietojen että rahaliikenteen osalta.

Joukkorahoituksen virallisen aseman ja Finanssivalvonnan myöntämän rekisteröinnin uskotaan rahoitusalalla yleisesti heijastuvan lainamuotoisen joukkorahoitukseen lisääntyvänä uskottavuutena, erityisesti muihin yrityksille tarjolla oleviin niin sanottuihin vaihtoehtoisiin rahoitustapoihin nähden. Yritysrahoitusta tarjoavat nyt myös monet aiemmin pikavippeihin erikoistuneet yhtiöt, jotka ovat ainakin toistaiseksi kaiken valvonnan ulkopuolella.

Suomeen on rantautunut jo useampi rahoitusalan kansainvälinen toimija tarjoamaan palvelujaan hyvin erilaisin konseptein. Tästä johtuen erilaisten yrityksille tarjottavien rahoitusmuotojen vertailu on tullut entistä hankalammaksi. Joutsen Rahoitus pystyy tarjoamaan yrityksille vakuudettoman suomalaisen rahoitusvaihtoehdon ja henkilökohtaista palvelua – valvotusti.