Artikkeli

Lainamuotoinen joukkorahoitus – todellinen vaihtoehto pankkilainalle

”Pk-yritysten rahoituksen pullonkaulat eivät ole hävinneet”, raportoidaan Pk-yritysbarometrissä 2/2017. Tämä on hyvin pitkälti seurausta tiukentuneesta pankkilainsäädännöstä – ei kuitenkaan koko totuus yritysrahoituksen tilasta Suomessa.

Pankit eivät enää ole ainoa Finanssivalvonnan alainen yritysrahoitusta tarjoava taho. Finanssivalvonta valvoo myös yrityksille tarjottavaa laina- ja osakemuotoista joukkorahoitusta, joiden Valtiovarainministeriö odottaa kasvavan yli 100% vuosivauhtia. Kasvuvauhtiin uskotaan pitkälti tiukentuneen pankkilainsäädännön vuoksi. Joukkorahoituksessa lainapääoma kerätään suoraan sijoittajilta, ei luottolaitoksen taseesta, kuten perinteisessä pankkitoiminnassa. Uusi pankkilainsäädäntö ei näin ollen suoraan koske lainamuotoista joukkorahoitusta.

Joukkorahoituksen kasvuvauhti olisi vielä nopeampaa, mikäli useammat pk-yritykset olisivat tietoisia lainamuotoisen joukkorahoituksen mahdollisuudesta ja eduista. Suomalaisia sijoittajia kyllä kiinnostaa sijoittaa suomalaisiin yrityksiin.

Lainamuotoinen joukkorahoitus

Joukkorahoitus voidaan jakaa neljään eri pääluokkaan.

Joukkorahoitusmuoto Perusidea Esimerkki
Lahkoitusmuotoinen Kuluttajat lahjoittavat rahaa tai työtä ilman vastiketta.  
Hyödyke-, vastike- tai palkintomuotoinen Kuluttajat rahoittavat uusia esim. tuoteideoita ja saavat tuotteen käyttöönsä. Kickstarter
Lainamuotoinen Kuluttajat hakevat lainaa suoraan sijoittajilta joukkorahoitusalustalla. Fellow Finance
  Lainaa yritystoimintaan haetaan suoraan sijoittajilta joukkorahoitusalustalla. Joutsen Rahoitus
Sijoitusmuotoinen Yritys myy osan osakkeistaan sijoittajille joukkorahoitusalustalla. Invesdor

 

Joukkorahoituslain voimaan tulo oli yksi toimialan kasvun edellytyksiä. Lainamuotoinen joukkorahoitus on joukkorahoituksen muodoista lähimpänä perinteistä pankkirahoitusta, sekä hinnan että toimintatavan osalta. Lainamuotoisella joukkorahoituksella on aito tarve sekä kyky täyttää rahoituskentän tyhjiötä.

Suuryrityksillä, kunnilla sekä valtioilla on ollut joukkovelkakirjamarkkinat käytössään jo todella pitkään. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole ennen kyenneet hakemaan markkinaehtoista rahoitusta. Viime vuosien digitalisaation-, pankkirajapintojen sekä lainsäädännön kehitys ovat mahdollistaneet pienempienkin lainojen järjestämisen järkevin kustannuksin. Yksi teknologisen kehityksen tuote on lainamuotoinen joukkorahoitus.

Reaalivakuudettomat rahoitusvaihtoehdot ja niiden vertailu

Pk-yritysbarometrin mukaan kolmasosa pk-yrityksistä perustelee rahoituksen puutetta liian kireillä vakuusvaatimuksilla. Yrityksille tarjottavien reaalivakuudettomien rahoitusmuotojen kirjo on kuitenkin nykyään laaja.

Yhteistä näille vaihtoehtoisille rahoitusmuodoille on yleensä pankkilainaan verrattuna nopeampi toimintamalli ja se, ettei rahoitusta varten välttämättä vaadita reaalivakuuksia.

Pankkien ulkopuolisten toimijoiden vertailu on usein hankalaa. Haasteena eri toimijoiden vertailemisessa ovat rahoitusmuotojen poikkeavuudet sekä usein valitettavan epäselvästi ilmaistu palkkio- ja kustannusrakenne.

Yrityksille suunnatut pikavipit ja laskurahoitus todennäköisesti kertovat suurimmalle osalle, mistä niissä tyypillisesti on kyse. Näitä rahoitusmuotoja ei yleensä voi käyttää korvaavana rahoitusmuotona pankkilainalle. Ne ovat ratkaisu ainoastaan erittäin lyhytaikaiseen pääomatarpeeseen, joka on pakko ratkaista heti. Aggressiivinen markkinointi piilottaa usein rahoitusmuotojen huonot puolet. Todellista vuosikorkoa tai kokonaiskustannuksia ei reaalivakuudettomissa lainoissa usein avoimesti kerrota – ilmoitetaan vain esimerkiksi houkutteleva korkoprosentti, tai käytetään argumenttina nopeutta.

Mikäli lainan saannin nopeus ei ole ensisijainen valintapäätöstä ohjaava valintakriteeri, vaan asiaan vaikuttavat myös henkilökohtainen palvelu ja rahoituksen kokonaiskustannukset, on lainamuotoinen joukkorahoitus järkevä vaihtoehto. Edellytyksenä lainamuotoisen joukkorahoituksen myöntämiselle on tyypillisesti lainan takaisinmaksun onnistuminen yrityksen kassavirralla, mikä edellyttää muun muassa yrityksen taloustilanteen tarkkaa selvittämistä.  Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa rahoituspäätöstä edeltää usein alustava tarjous, jossa haettavan rahoituksen kokonaiskustannukset selvitetään.

Joukkorahoituksessa luottamus on tärkeää

Kuten muussakin yritystoiminnassa, niin myös joukkorahoituksessa, joukkorahoitusyhtiön pitää ansaita luottamus asiakkailta. Joukkorahoitusyhtiön asiakkaita ovat sekä sijoittajat että rahoitusta hakevat yritykset, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä unohtamatta. Finanssivalvonnan rekisteröinti tuo sekä yksittäisten toimijoiden, että koko toimialan osalta toimintaan läpinäkyvyyttä. Rekisteröinnin myöntäminen edellyttää Finanssivalvonnan hyväksymien sopimuskäytäntöjen, tiedonantovelvollisuuden ja tarkkojen tietoturvanormien noudattamista muun muassa asiakastietojen, sopimusten sekä rahaliikenteen osalta.

Ensimmäiset lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjät Suomessa

Joutsen Rahoitus on ensimmäinen Finanssivalvonnan rekisteröinnin saanut lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjä Suomessa (30.8.2017). Joutsen Rahoituksen lisäksi rekisteröinnin on saanut lokakuun lopussa myös Fundu Platform Oy.