fbpx

Yksityishenkilöt

Henkilöasiakkailtamme pidätetään verot automaattisesti saadun korkotulon mukaan. Jokaisesta lainan takaisinmaksun korkotulon osuudesta ja raportoidaan automaattisesti verottajalle (verohallinnon ennakkopäätös). Verottajalle automaattisesti lähetettävän raportin lisäksi henkilöasiakkaamme saavat ladattua palvelustamme vuosittaisen veroraportin pdf-muodossa.

  • Automaattinen veronpidätys korkotulosta
  • Automaattinen raportti verottajalle
  • Vuosittainen veroraportti pdf-muodossa

Joukkorahoituslainojen luovutuksesta syntyneet tappiot ovat verovähennyskelpoisia, eli tappioita kohdellaan kuten perinteisemmissä sijoituskohteissa.

Yritykset ja yhteisöt

Yritykset ja yhteisöt ilmoittavat saadun korkotulon kirjanpidossa ja maksavat siitä normaalin yhteisöveron. Yritys- ja yhteisöasiakkaillemme tarjoamme palvelumme kautta kuukausikohtaisen kirjanpitokelpoisen raportin sijoitustuotoista. Yritykset ja yhteisöt ilmoittavat saadun korkotulon kirjanpidossa ja huolehtivat itse normaalin yhteisöveron maksamisesta tuottojen osalta.

  • Kirjanpitokelpoinen raportti sijoitustuotoista kuukausittain
  • Korkotulo ilmoitetaan kirjanpidossa
  • Vero normaalin yhteisöveron mukaisesti

Joukkorahoituslainojen luovutuksesta syntyneet tappiot ovat verovähennyskelpoisia, eli tappioita kohdellaan kuten perinteisemmissä sijoituskohteissa.

Keskusverolautakunnan ja KHO:n vahvistama päätös verovähennyskelpoisuudesta:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/54546/kvl059201/