fbpx

Tarjolla olevat sijoituskohteet

Sijoituskohteena kulloinkin olevien lainojen määrä ja tyyppi ovat riippuvaisia yrityslainojen kysynnästä. Avoimet sijoituskohteet ja niiden tiedot ovat nähtävissä rekisteröityneille sijoittajille palvelussamme.

Sijoituskohteeksi hyväksytään lainoja vain Suomeen rekisteröidyiltä yhtiöiltä, joiden luottoluokitus on AAA – A. Keskeisenä rahoitusehtona on arvio yhtiön maksukyvyn säilymisestä hyvällä tasolla koko lainakauden ajan.

Sijoituskohteena olevat yrityslainat voivat olla joko kuukausi-, kertalyhenteisiä tai niiden yhdistelmiä. Kaikkien kolmen lyhennystavan mukaisia lainoja voi olla tarjolla sekä vakuudellisena että vakuudettomana.

Tiedot sijoituskohteista

Tarjoamme rekisteröityneille sijoittajille kattavat ja yhdenmukaiset tiedot jokaisesta sijoituskohteena olevasta yrityslainasta ja lainaa hakeneesta yhtiöstä.

Jokaisesta sijoituskohteena olevasta lainasta on tarjolla kattavat tiedot mm. yrityksen nimi, lainasumma, korko, lainatyyppi, laina-aika, yrityksen luottoluokka, lainan käyttötarkoitus, kuvaus yrityksestä, kuvaus rahoitushankkeesta, kuvaus hankkeen vaikutuksista liiketoimintaan, viimeisin vahvistettu tilinpäätös, kirjanpitoraportit, liiketoimintasuunnitelma, viimeisen kolmen vuoden tuloslaskelmat ja taseet.

Sijoituskohteista on tarjolla myös perustietoasiakirja pdf-muodossa. Perustietoasiakirja noudattaa joukkorahoituslaissa määriteltyä tiedonantovelvollisuutta.

Sijoituskohteiden korko

Ennen lainan avaamista sijoituskohteeksi määritämme yrityksen lainankantokyvyn ja sijoituskohteena olevan yrityslainan koron. Sijoituskohteen korko määritellään sijoitukseen kohdistuvan kokonaisriskin mukaan.

Sijoituskohteena olevan lainan korkoon vaikuttavat yrityksen taloustilanne, luottoluokitus ja mahdolliset lainan vakuudet. Kuukausi- ja kertalyhenteisille lainoille sekä niiden yhdistelmille on olemassa omat riskimäärityksensä ja korkonsa.

Sijoitusautomatiikan hyödyntäminen sijoituskohteiden valinnassa

Automaattorin tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa sijoittamista palvelussa. Automaattoriin voi halutessaan tehdä sääntöjä sijoitustilillä olevien varojen uudelleen sijoittamiseksi. Automaattori tarkistaa palveluun tulevat asiakkaalle sopivat uudet sijoituskohteet ja sijoittaa sijoitustilillä käytössä olevia varoja annettujen sääntöjen mukaisesti.

Automaattoriin määritetään asetukset, joita käytetään automaattisen sijoittamisen pohjana.

Tilille jätettävä saldo

Sijoittaja voi määrittää sijoitustilille minimissään jätettävän saldon. Automaattori voi sijoittaa muiden määritettyjen ehtojen mukaisesti tilillä olevasta pääomasta tämän summan ylittävän osuuden. Sijoitustilin saldo voi nousta siirrettäessä rahaa palveluun tai lainojen korkojen ja palautuvan lainapääoman tilitysten myötä.

Yksittäisen yhtiön suurin mahdollinen paino sijoitussalkussa

Sijoittaja määrittää yksittäisen yhtiön suurimman mahdollisen painon (1–10%) niin manuaalisten kuin Automaattorilla tehtyjen sijoitusten osalta. Automaattori huomioi myös mahdolliset manuaalisesti tehdyt sijoitukset saman yhtiön lainoihin. Asetus ei estä sijoittamasta erikseen manuaalisesti yksittäisen yhtiön lainaan Automaattoriin määritettyä osuutta ylittävää määrää. Mikäli Automaattoria käyttöön otettaessa sopivia sijoituskohteita ei ole heti saatavilla, pyrkii Automaattori hajauttamaan sijoitukset määritysten mukaisesti välittömästi sopivien lainakohteiden tullessa tarjolle.

Laina-ajan maksimipituus (1–7 vuotta)

Sijoittaja voi säätää Automaattorin avulla sijoituskohteeksi valittavien lainojen pisintä mahdollista laina-aikaa. Lainaajan maksimipituuden määrittäminen kovin lyhyeksi voi hidastaa sopivien sijoituskohteiden löytämistä, mutta nopeuttaa sijoitusten tulouttamista sopivien kohteiden löydyttyä.

Keskimääräinen sijoitusriski (1–20)

Lainojen keskimääräinen sijoitusriski tarkoittaa kaikkien sijoituskohteina olevien lainojen keskimääräistä sijoitusriskiä. Sijoitusriskin keskiarvo lasketaan yksittäisille lainoille määritetystä kokonaisriskistä. Yksittäisen lainan sijoitusriski määrittyy Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokituksen pohjana toimivan yhtiön riskipistemäärän ja lainalle määritetyn takauksen tai vakuuden perusteella. Tehtyjen sijoitusten keskimääräinen painotettu keskiarvo ei saa ylittää määriteltyä sijoitusriskiä.

Alueelliset ja toimialakohtaiset rajaukset

Automaattorin avulla sijoittaja voi määritellä sijoitusalueeksi koko Suomen tai valita haluamansa maakunnat. Sijoituskohteita voi rajata myös toimialakohtaisesti.