fbpx

Korko ja sijoituskohteena olevan yrityslainan kokonaisriski

Jokaisen sijoituskohteena olevan yrityslainan arviointiin käytetään samoja määreitä. Saatavilla olevien taloustietojen pohjalta laskemme yritykselle lainankantokyvyn, teemme arvion yrityksen maksukyvystä lainakauden aikana ja arvioimme lainan kokonaisriskin sijoituskohteena.

Jokaisen yhtiön luottoluokitus arvioidaan yhteistyössä Asiakastieto Oyj:n kanssa. Sijoituskohteen kokonaisriskin arviointiin vaikuttavat yrityksen luottoluokituksen, taloustietojen ja maksukyvyn ohella mahdolliset lainan henkilötakaajat sekä mahdollinen lainan vakuutena oleva reaaliomaisuus. Lainaan sisältyvän kokonaisriskin pohjalta määritellään lainan korko.

Toimimme vastuullisen luotonmyönnön periaatteiden mukaisesti. Keskeisenä rahoitusehtona on arvio yhtiön maksukyvyn säilymisestä hyvällä tasolla koko lainakauden ajan. Markkinapaikalle ei hyväksytä lainoja yhtiöiltä, joiden maksukyky ei arvioimme mukaan riitä lainakustannusten hoitoon yhtiön toiminnasta syntyvillä tuotoilla.

Yrityksen luottoluokituksen vaikutus korkoon

Yhtiön luottoluokitus toimii pohjana koron määrittelylle, mutta lainan riski arvioidaan aina kokonaisuutena yhtiöstä saatavilla olevien taloustietojen pohjalta.

Sijoituskohteeksi hyväksytään lainoja vain Suomeen rekisteröidyiltä yhtiöiltä, joiden luottoluokitus on AAA – A. Laskemme yhtiölle lainankantokyvyn, teemme arvion yrityksen maksukyvystä lainakauden aikana ja arvioimme lainan kokonaisriskin sijoituskohteena.

Lainan kokonaisriskin arviointiin vaikuttavat yrityksen taloustietojen ja maksukyvyn ohella mahdolliset lainan henkilötakaajat sekä mahdollinen lainan vakuutena oleva reaaliomaisuus. Lainaan sisältyvän kokonaisriskin pohjalta määritellään korko välille 3,5 – 13,5 %.

Reaalivakuuksien ja henkilötakausten vaikutus korkoon

Reaalivakuudet ja henkilötakaukset laskevat sijoituskohteena olevan lainan kokonaisriskiä, ja näin ollen myös korkoa.

Reaalivakuuksien vaikutus korkoon on 0,5 – 2,5pronsenttiyksikköä riippuen vakuuksien määrästä ( 20 – 100 % )suhteessa lainasummaan. Reaalivakuudellisten lainojen korko on välillä 3,5 – 12,5 %.

Henkilötakausten vaikutus korkoon on 0,25 – 1,25pronsenttiyksikköä riippuen takausten määrästä ( 25 – 100 % )suhteessa lainasummaan.

Samassa sijoituskohteena olevassa lainassa voi olla sekä reaalivakuuksia että henkilötakauksia. Näiden yhteisvaikutus korkoon on korkeintaan 2,5 prosenttiyksikköä.

Jokaisesta sijoituskohteena olevasta lainasta on aina tarjolla tarkat tiedot lainan vakuutena mahdollisesti olevista henkilötakauksista ja reaaliomaisuudesta.

Lyhennystavat ja niiden vaikutus korkotuottoon

Sijoituskohteena olevien lainojen lyhennystapoja on kolme kuukausilyhenteinen, kertalyhenteinen ja näiden yhdistelmä. Lyhennystavalla ei ole merkittävää vaikutusta lainan korkoon. Vaikutus korkotuottoon liittyy laina-aikaan ja lyhennysten palautumiseen lainan sijoittajille.

Kuukausilyhenteisessä lainan ottanut yritys maksaa lyhennyksen ja koron kuukausittain tasaerissä. Korkoa maksetaan vain jäljellä olevalle lainapääomalle. Lainasijoituksesta kuukausittain palautuva pääoma ja korko ovat heti suorituksen jälkeen nostettavissa sijoitustililtä tai käytettävissä uusiin sijoituksiin.

Kertalyhenteisessä lainassa koko lainapääoma lyhennetään kerralla laina-ajan päättyessä. Lainasta maksetaan korkoa koko lainapääomalle laina-ajan loppuun asti. Lainasijoituksesta kuukausittain palautuva korko ja laina-ajan päättyessä palautuva pääoma ovat heti suorituksen jälkeen nostettavissa sijoitustililtä tai käytettävissä uusiin sijoituksiin.

Kuukausi- ja kertalyhenteisen lainan yhdistelmä sisältää sekä kuukausi- että kertalyhenteistä lainaa. Kertalyhenteisen lainan osuus lainan kokonaispääomasta on 20 – 60 %. Korko ja pääoma palautuvat sijoittajalle vastaavasti kuin kyseessä olisi erillinen kuukausi- ja kertalyhenteinen laina.

Jokaisesta sijoituskohteena olevasta lainasta on aina tarjolla tarkat tiedot lainasta: lainapääoma, lyhennystapa, laina-aika ja korko.