fbpx

Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä sekä selvityksiinsä sijoitukseen liittyen, mukaan lukien sijoitukseen liittyvät edut ja riskit. UB Rahoitus ei myönnä vakuutusta sijoittajien tekeminen sijoitusten laillisuudesta. Sijoittajan tulee tehdä itsenäinen arvio sijoittamisen oikeudellisista, verotuksellisista ja taloudellisista seurauksista.

Sijoittajan keskeisiin riskeihin lukeutuvat muun muassa lainanottajan maksukyvyn heikkeneminen, tuoton eroaminen odotetusta tai lainasopimuksen myymisen vaikeus jälkimarkkinoilla. Luottoriskin pienentämiseksi UB Rahoitus tarkistaa lainanhakijaksi rekisteröityneen yrityksen luottotiedot lainahakemuksen tekemisen yhteydessä. UB Rahoitus ei vastaa luottotietoja ylläpitävien tahojen rekisterien ajantasaisuudesta.

UB Rahoitus luokittelee lainaa hakevat yritykset luottoriskin mukaan helpottaakseen sijoituspäätöstä. Matalaksi arvioitu luottoriski ei takaa lainanottajan takaisinmaksukykyä tai takaisinmaksuhalua tulevaisuudessa.

Lainasopimusten historiallinen tuotto ei ole tae tuotosta tulevaisuudessa. Varmin tapa pienentää velkakirjoihin ja vastapuoliin liittyvää riskiä on sijoitusten hajauttaminen usean eri yrityksen lainoihin.

Sijoituskohteiden tiedot

Jokaisesta sijoituskohteeksi hyväksytystä yrityslainasta ja lainaa hakevasta yhtiöstä on tarjolla kattavat tiedot.

LUE LISÄÄ

Sijoituskohteiden korko

Ennen yrityslainan avaamista sijoituskohteeksi määritämme lainaa hakevan yhtiön lainankantokyvyn ja sijoituskohteena olevan yrityslainan koron.

LUE LISÄÄ

Tilastotietoa

Lue lisää