fbpx

Sijoitustilin luominen

Sijoittajaksi voivat rekisteröityä sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Yksityishenkilöt

Sijoittajatilin luominen vie alle 15 minuuttia. Sijoitustiliä luotaessa tulee yksityishenkilön täyttää henkilö- ja yhteystietonsa sekä sosiaaliturvatunnus. Lisäksi tarvitaan sijoittajan ensisijainen verotusmaa ja sijoitustoiminnassa käytettävän pankkitilin numero.

Laki velvoittaa meidät palveluntarjoajana tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaamme hyvin. EU:n rahanpesua estävä direktiivi edellyttää meitä kysymään sijoittajilta seuraavia tietoja:

  • Kansalaisuus, verotusmaa(t), taloudellinen ja poliittinen asema sekä koulutustausta
  • Kokemus sijoitustoiminnasta ja sijoitustoiminnan luonne
  • Tiedot sijoitusvarallisuudesta ja -tavoitteista

Lainapalvelusopimus allekirjoitetaan sähköisesti henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Yritykset ja yhteisöt

Rekisteröidyttäessä täytetään yhtiön tai yhteisön nimi, y-tunnus ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot ja sosiaaliturvatunnus. Lisäksi tarvitaan yrityksen verotusmaa ja sijoitustoiminnassa käytettävän pankkitilin numero.

Laki velvoittaa meidät palveluntarjoajana tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaamme hyvin. EU:n rahanpesua estävä direktiivi edellyttää meitä kysymään sijoittajilta seuraavia tietoja:

  • Tosiasialliset edunsaajat: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, syntymäpaikka, kansalaisuus/kansalaisuudet, verotusmaa(t) ja omistusosuus yhtiössä (%)
  • Yrityksen taloustilanne ja toimiala viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti: toimiala, liikevaihto, liikevoitto/-tappio, oma pääoma ja tase
  • Kokemus sijoitustoiminnasta ja sijoitustoiminnan luonne
  • Tiedot sijoitusvarallisuudesta ja -tavoitteista

Sijoitustilin aktivoimiseksi edellytämme yrityksiltä ja yhteisöiltä hallituksen kokouksen päätöstä UB Rahoitus Oy:n tarjoamaan markkinapaikkaan sijoittamisesta pdf-muodossa. Lainapalvelusopimus allekirjoitetaan sähköisesti yhteyshenkilön henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Sijoittaminen yrityslainoihin

Rekisteröityneenä sijoittajana pääset tutustumaan valmiiksi arvioituihin yrityslainoihin. Lainoihin voi sijoittaa valiten kohteet yksitellen tai käyttämällä sijoitusautomatiikkaa halutuin määrein.

Rahan siirtäminen palveluun tapahtuu normaalina tilisiirtona pankkisi verkkopalvelun kautta. Tilisiirron pienin kertasiirtosumma on 50 euroa. Rahan siirrot voi määrittää myös toistuviksi, mikäli halutaan siirtää tietty summa kuukausittain palveluun.

Palveluun siirrettyä rahaa voi sijoittaa valiten kohteet yksitellen tai käyttämällä sijoitusautomatiikkaa halutuin määrein.

Sijoitusautomatiikan, eli automaattorin, tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa sijoittajan työtä. Automaattoriin voi halutessaan tehdä sääntöjä palvelussa olevien sijoittamattomien varojen sijoittamiseksi. Automaattori tarkistaa palveluun tulevat uudet sopivat sijoituskohteet ja sijoittaa sijoitustilille käytössä olevia varoja annettujen sääntöjen mukaisesti.

Sijoitusten analysointi ja raportit

Rekisteröityneellä sijoittajalla on palvelussamme jatkuvasti käytettävissään ajantasaiset tiedot kassavirroista ja sijoituksistaan. Yksityishenkilöille on tarjolla vuosittainen raportti verotusta varten, yrityksille ja yhteisöille automaattinen kuukausittainen kirjanpitoraportti.

Jokaisen rekisteröityneen sijoittajan käytössä on selkeät perustiedot sijoitetusta varallisuudesta ja sijoituskohteista, kertyneestä sijoitustuotosta ja sijoitusten arvosta. Lisäksi tarjolla on monipuoliset työkalut sijoitussalkun analysointiin.

Henkilöasiakkailtamme pidätetään verot automaattisesti saadun korkotulon mukaan, jokaisesta lainan takaisinmaksun korkotulon osuudesta ja raportoidaan automaattisesti verottajalle (verohallinnon ennakkopäätös). Verottajalle automaattisesti lähetettävän raportin lisäksi henkilöasiakkaamme saavat ladattua palvelustamme vuosittaisen veroraportin pdf-muodossa.

Yritys- ja yhteisöasiakkaillemme tarjoamme palvelumme kautta kuukausikohtaisen kirjanpitokelpoisen raportin sijoitustuotoista. Yritykset ja yhteisöt ilmoittavat saadun korkotulon kirjanpidossa ja huolehtivat itse normaalin yhteisöveron maksamisesta tuottojen osalta.

Sijoitusten tulouttaminen

Tilitetyt lainalyhennykset ja korkotuotot ovat heti sijoitustilillä käytettävissä. Sijoitustililtä varat voi palvelun kautta siirtää omalle pankkitililleen haluamanaan ajankohtana.

Lainasijoituksia on lisäksi mahdollista myydä tai ostaa myös lainakauden aikana jälkimarkkinapalvelun kautta muiden palveluun rekisteröityneiden sijoittajien kesken.

Näin lainasijoitusten tulouttaminen sijoitustilille ja muuttaminen käteiseksi onnistuu tarvittaessa myös ennen laina-ajan päättymistä.